Fokus på cirkulær økonomi

Vi behandler og genindvinder forurenet plast

Cirkulær økonomi

”Den cirkulære økonomi er en betegnelse for en industriel proces, hvor man ser alt affald som en ressource og som regenerativ. Målet er at minimere brug af energi, skadelige kemikalier og affald gennem et design, der tillader at produkter og materialer bruges igen.” Kilde nr.1

Der er et stort potentiale for Danmark indenfor cirkulær økonomi

Erhvervsstyrelsen har fokus på cirkulær økonomi, og der er b.la. lavet en analyse om potentialet:

”Særanalyse med potentialet for Danmark som cirkulær økonomi blev offentliggjort på konference i Industrien Hus d. 25. november 2015, hvor også Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen deltog. Analysen er udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation,- med bidrag fra McKinsey & Co og NERA Consulting Group.” Kilde nr. 1.

”Det vurderes bl.a. at en omstilling til en cirkulær dansk økonomi frem mod 2035 vil kunne øge BNP med op til 45 mia. kr. ekstra, svarende til en 1,4 pct. stigning, give en øget eksport på 3-6 pct., en øget arbejdsindkomst svarende til over 13.000 ekstra job, et reduceret dansk CO2-fodaftryk med 3-7 pct. og op til 50 pct. mindre ressourceforbrug.” Kilde nr. 2: Erhvervsstyrelsen: Grøn Omstilling https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/cirkulaer-oekonomi

Kilde nr.1

Kilde: Erhvervsstyrelsen: Grøn Omstilling:

https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/cirkulaer-oekonomi

Kilde nr. 2:

Erhvervsstyrelsen: Grøn Omstilling:

https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/cirkulaer-oekonomi

Navigation